EDYCJE

piątek, 01 marzec 2019 13:33

Napisał
Katalog E-mocje

Zapraszamy do lektury katalogu wystawy E-mocje!

W katalogu znajdą Państwo teksty krytyczne autorstwa Andrzeja Saja, Agaty Smalcerz, Ewy Tatar oraz Justyny Teodorczyk.

Legnickie „Promocje” – Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych – świętują trzydziestolecie swego powołania. To szmat czasu, który, skłania do podsumowań, ale też dość długi okres od chwili wejścia na forum sztuki rzeszy młodych absolwentów krajowych uczelni artystycznych, kształcących się w kierunku malarstwa, a jednocześnie czas względnie krótki jeśli chodzi o zmiany i kondycję samej sztuki.

Zasługą więc „Promocji” była pewna konsekwencja w wyławianiu z puli aktualnych w danym czasie absolwentów szkół artystycznych autentycznych malarzy i ich promowaniu poprzez organizowane (dla laureatów) indywidualnych, okresowo – zbiorowych,  wystaw (wraz z katalogami), a także nagłaśnianie tego sukcesu w mediach krajowych, w tym w piśmie artystycznym „Format” (także w„Exit”). Szczególnie pismo wrocławskie,  jako rówieśnik „Promocji”, było niemal od początku patronem medialnym tego przedsięwzięcia, służąc relacjonowaniu efektów konkursowych i „fundując” stałą nagrodę w postaci indywidualnej prezentacji sylwetki i twórczości danego laureata tego wyróżnienia na łamach czasopisma.

 Andrzej Saj, krytyk sztuki, wieloletni juror legnickich PROMOCJI, redaktor naczelnego pisma artystycznego FORMAT

 

PROMOCJE skupiają się na jednym roczniku artystów (czasem dwóch, jak będzie to w post-covidowej edycji w 2021 roku). Oznacza to, że młodzi ludzie mają mniej więcej podobne problemy, podobne doświadczenie – życiowe i artystyczne, podobny start w przyszłość. Mają też dowolność w wyborze tematu swoich prac, nie mówiąc o technice czy stylu, których nikt nie narzuca. Tym bardziej więc interesujące jest co w danej edycji pojawi się na ścianach legnickiej galerii sztuki za sprawą najbardziej aktywnych, zgłaszających swoje nowopowstałe prace artystów. Czy wystawa pokaże problemy młodych ludzi, to co ich nurtuje, czym żyją? Ale też: na ile potrafili oderwać się od swojej alma mater i przedstawić własną oryginalną wypowiedź, choć trudno wymagać, aby była to wypowiedź już w pełni dojrzała.

 Agata Smalcerz, historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, od 1992 roku związana z Galerią Bielską BWA – początkowo jako kurator programowy, a od 1 czerwca 2003 roku jako dyrektor, zasiadająca w jury Biennale Malarstwa Bielska Jesień.

 

Tegoroczna wystawa E-mocje prezentuje prace laureatów z ostatnich 20 lat i powstała właśnie w oparciu o kolekcję. Przeglądając prezentację wystawy online oraz archiwalne materiały dotyczące konkursu zaintrygowało mnie zagadnienie trafności wyborów jury. Oczywiście ocenianie prac zgłoszonych na taki konkurs to olbrzymia odpowiedzialność, a sam konkurs pomaga młodym artystom choćby stanąć na zawodowych nogach w trudnym czasie, tuż po ukończeniu uczelni.

Przyglądanie się efektom poszczególnych odsłon konkursu Promocje budzi moją ciekawość badawczą, bo pokazuje pejzaż sztuki i zmian w sztuce z perspektywy peryferyjnej. I to najmniej ze względu na swoją geografię, najbardziej właśnie ze względu na sylwetki i rozwój twórczy uczestników i laureatów. Nieoczywistość i niekanoniczność wobec pewnej obowiązującej wersji współczesności malarskiej, z którą spotykamy się w magazynach o sztuce czy na wystawach w wiodących ośrodkach, ukazuje przede wszystkim akademicki pejzaż, jest odbiciem stanu szkolnictwa artystycznego i pewnie uśrednioną wystawą dyplomantów łamaną przez przegląd końcoworoczny.

 Ewa Tatar, kuratorka, badaczka sztuki i wystawiennictwa, inicjatorka (wraz z Ewą Łączyńską-Widz) reaktywowanych w 2014 roku Zjazdów BWA. Autorka i współautorka tekstów o sztuce, antologii i wystaw.

 

Bez wątpienia ogromną zasługą, atutem i wartością legnickiego Przeglądu jest fakt, że niezmiennie jest konkursem malarskim, stawiającym na piedestale, odkrywającym na nowo i wspierającym malarzy i ich obrazy. Propagującym właśnie to, i tylko to medium, spośród całej gamy i rozmaitości dziedzin sztuk plastycznych. To godne docenienia oraz istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy zwrot performatywny lat 60. XX w. nieodwracalnie zweryfikował definicję dzieła sztuki, „nowe media” przedefiniowały jego status ontologiczny i miejsce, a rzeczywistość gospodarcza i merkantylna konieczność masowo przekwalifikowuje artystów malarzy na grafików komputerowych.

 Justyna Teodorczyk, dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy od 2019, doktor nauk humanistycznych, realizatorka wielu projektów edukacyjnych, wystawienniczych i społecznych, autorka licznych tekstów krytycznych.

poniedziałek, 07 grudzień 2020 09:22

Napisał
Deklaracja dostępności

Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej promocje.legnica.eu

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [2020-12-28]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Kawczyński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 768620910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do Galerii usytuowane jest od strony płyty rynku.
 2. W Galerii istnieje możliwość skorzystania z korytarzy, schodów.
 3. Galeria nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Galeria umożliwia wstęp z psem asystującym
 5. W Galeria nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa promocje.legnica.eu posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

- Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

- HTML 5

- WCAG 2.0 (poziom A)

Kompatybilność:

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Galeria Sztuki w Legnicy nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

- zmiana wielkości czcionki,

- zmiana kontrastu,

- całość serwisu oparta jest na stylach CSS,

-  wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w inne skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

wtorek, 08 grudzień 2020 15:26

Napisał
O wystawie

E-mocje! to wystawa zorganizowana w zamian i na kanwie Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE. W związku z tym, że z powodu sytuacji epidemiologicznej Przegląd w 2020, jubileuszowym roku nie miał szans się odbyć, powstała idea wystawy E-mocje! Jest ona sentymentalnym nawiązaniem do corocznego legnickiego konkursu malarstwa na poziomie programowym, ekspozycyjnym i brzmieniowym. Zatem tym razem, w równą, trzydziestą rocznicę pierwszych PROMOCJI udajemy się na wycieczkę przez minione edycje, wracając do nagrodzonych w zeszłych latach prac.

Uczestnicy wystawy:

Dagmara Angier-Sroka, Agata Bajszczak, Karolina Balcer, Katarzyna Bogdańska, Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, Beata Cedrzyńska, Monika Chlebek, Julia Curyło, Daniel Cybulski, Martyna Czop, Grażyna Danuta Daniel, Maciej Duchowski, Żaneta Dziadosz, Agnieszka Gajewska, Przemysław Garczyński, Rua Golba, Zuzanna Grochowska, Pascale Héliot, Radosław Jastrzębski, Wojciech Juchniewicz, Albertyna Kacalak, Klaudia Kaczmarek, Natalia Karasińska, Magdalena Komborska-Swacha, Mikołaj Kowalski, Juliusz Kosin, Ewa Kozera, Grzegorz Kozera, Natalia Kozieł, Daniel Krysta, Sebastian Krok, Aneta Kublik, Kamil Kukla, Magdalena Laskowska, Karolina Lisik, Ewa Łodyga, Justyna Maksajda, Paweł Matyszewski, Magdalena Mellin, Jan Michalak, Marcin Mroczkowski, Małgorzata Myślińska, Florentyna Nastaj, Ivo Nikić, Maciej Nowacki, Kinga Nowak, Iwona Ogrodzka, Joanna Pałys, Adam Piasek, Katarzyna Piotrowicz, Kinga Popiela, Ewa Prończuk-Kuziak, Tomasz Ryndak, Bartosz Ratajczyk, Olga Raciborska, Wojciech Roskosz, Katarzyna Rutkowska, Filip Rybkowski, Paweł Słota, Martyna Ścibior, Julia Świtaj, Halina Trela, Marta Wawrzynowicz, Małgorzata Wielek-Madrela, Joanna Widurska, Anna Wisz, Barbara Wójcik, Wioletta Wykowska.

 

Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy całą kolekcję prac nagrodzonych i wyróżnionych w poprzednich latach, którą gromadzimy od 2000 roku. Na ekspozycję składa się 71 prac autorstwa 68 artystów. To najciekawsze i najbardziej reprezentatywne dzieła, prezentowane podczas Przeglądów. Jest to tym samym dokumentacja twórczości najmłodszych pokoleń polskich artystów.

Wystawa jest częścią projektu E-mocje! Wirtualny spacer przez historię malarstwa młodych, realizowanego w 17.08.2020 do 31.12.2020, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach wirtualnego spaceru odbył się cykl działań online, które towarzyszyły ekspozycji: oprowadzanie po wystawie online, debata i podkasty o sztuce oraz wizyty w pracowniach artystów. Przeprowadziliśmy także konkurs na nowy logotyp Przeglądu, który skierowany był do grafików, projektantów oraz artystów plastyków. Nagrodę główną otrzymała Ewelina Pieńkowska, a zwycięski logotyp stał się nową wizytówką PROMOCJI.

 

WYSTAWA ON-LINE

 

 

Na konkurs na logotyp Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE wpłynęły 183 prace. Skierowany był on do grafików, projektantów oraz artystów plastyków. Nagrodę główną przyznaliśmy Ewelinie Pieńkowskiej. Laureatce serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie i udział w konkursie!

 

 

 

wtorek, 08 grudzień 2020 18:34

Napisał
O przeglądzie

Galeria Sztuki w Legnicy organizuje  Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE od 1991 roku. Jest to jedna z najstarszych tego typu imprez w Polsce. Adresatami konkursu są absolwenci wyższych uczelni plastycznych z dwóch ostatnich lat. Naszym celem jest zarówno wsparcie młodych artystów na początku ich drogi twórczej, jak i prezentacja oraz dokumentacja ich poszukiwań twórczych, a także ukazanie szerokiego spektrum najciekawszych zjawisk, trendów i kierunków rozwoju współczesnego malarstwa polskiego. Dzięki Przeglądowi młodzi artyści mają szansę na zaistnienie na rynku sztuki, a także na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w polskiej sztuce. Laureaci Grand Prix PROMOCJI są nagradzani wystawą indywidualną wraz z katalogiem. Co roku przyznawane są także dodatkowe nagrody i wyróżnienia: Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, Nagroda Galerii Sztuki – statuetka "Srebrna ostroga", przyznawana za twórczą odwagę i bezkompromisowość, nowatorstwo i dowcip wypowiedzi twórczej – zaprojektowana przez znanego i cenionego złotnika Jacka Byczewskiego, Wyróżnienie Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy oraz wyróżnienia honorowe i Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT.

Pokonkursowa wystawa to wspaniała okazja do przyjrzenia się aktualnym trendom, panującym w malarstwie polskim. Mimo, że konkurs organizowany jest poza największymi centrami kulturalnymi Polski cieszy się – z racji wysokiego poziomu artystycznego i długoletniej tradycji – dużym prestiżem. Przeglądy mają też wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy – poprzez patronaty honorowe. O wyjątkowości OPMM PROMOCJE stanowi fakt, że dla ich uczestników są one wystawą szczególną, bo pierwszą lub jedną z pierwszych. Są dużą zbiorową konfrontacją z rówieśnikami z całego kraju, surową weryfikacją umiejętności i osobowości dokonywaną przez profesjonalnych jurorów, są również szansą na dobry start na rynku sztuki.

Dotychczas w OPMM PROMOCJE nagrodą główną uhonorowano trzydzieści sześć osób. Sześć razy przyznano tytuł ex aequo. Pozostałe nagrody i wyróżnienia powędrowały do jeszcze szerszego grona młodych artystów. Dla wielu z nich uzyskane w PROMOCJACH laury stały się przepustką do udziału w dojrzałym środowisku twórczym – nie tylko jako formalne wyróżnienie, ale też w warstwie symbolicznej, dodając wiary w siebie, wewnętrznej siły i motywacji do dalszego rozwoju. Późniejsze sukcesy wyróżnionych w Przeglądzie artystów pokazują, że legnicki konkurs spełnia swoją rolę, pomagając utalentowanym twórcom wejść w niełatwy świat sztuki.

   

wernisaż -  1. PMM PROMOCJE 1990 wystawa 10. OPMM PROMOCJE 1999 wernisaż -  24. OPMM PROMOCJE 2014 wernisaż -  29. OPMM PROMOCJE 2019

 

 

wtorek, 08 grudzień 2020 18:34

Napisał
Aktualny konkurs

Na 2021 rok planowana jest 30. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE.

Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli na przeprowadzenie imprezy w tradycyjnej formie. Nie obędzie się jednak bez wydarzeń online, które trwale już wpisały się we współczesne funkcjonowanie, nie tylko w sferze kultury i sztuki.

PROMOCJE 2021, czyli konkurs wraz z wystawą pokonkursową, zwieńczy uroczysty wernisaż z wręczeniem nagród. Zaprosimy także na panel dyskusyjny z udziałem artystów, pedagogów, krytyków i kuratorów – w trakcie rozmowy osadzimy konkurs w szerszym kontekście oraz porozmawiamy o sztuce współczesnej, którą niezmiennie chcemy objaśniać i tłumaczyć naszym odbiorcom. Ponadto zorganizujemy – zarówno stacjonarnie jak i online – między innymi oprowadzania kuratorskie i wykłady o sztuce. Zgodnie z tradycją, wystawie towarzyszyć będzie publikacja katalogu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco!

wtorek, 08 grudzień 2020 18:35

Napisał
Laureaci

Promocje 2021

Łukasz JankowiczI Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Julia TymańskaNagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Michał Łapczyński - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - Statuetka „Srebrna Ostroga”

Sofia JackiewiczWyróżnienie Honorowe Dyrektorki Galerii Sztuki w Legnicy

Sylwia RamsWyróżnienie Honorowe Jury

Rafał Bakalarczyk - Nagroda Prezesa CDT Medicus w Lubinie

Aleksandra Sikora - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Julia Tymańska - Nagroda Magazynu SZUM

Marcin Kozłowski - Nagroda magazynu Notes na 6 Tygodni

Łukasz Jankowicz - Wyróżnienie Kwartalnika ARTLUK

 

Promocje 2019

Przemysław Garczyński - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Julia Świtaj - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Barbara Wójcik - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Zuzanna Grochowska - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - Statuetka „Srebrna Ostroga”

Zuzanna Malinowska - Wyróżnienie Honorowe Dyrektorki Galerii Sztuki w Legnicy

Nika Grzymska - Wyróżnienie Honorowe Jury

Barbara Wójcik - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Dominika Stręciwilk - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Urszula Madera - Wyróżnienie Kwartalnika ARTLUK

 

Promocje 2018

Aneta Kublik - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Katarzyna Rutkowska - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Żaneta Dziadosz - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Jagoda Zych - Nagroda - Statuetka „Srebrna Ostroga”

Justyna Maksajda - Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Małgorzata CzyżWyróżnienie Honorowe

Tomasz Zjawiony - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Tomasz Zjawiony - Wyróżnienie Kwartalnika ARTLUK

Karolina PielakWyróżnienie O.pl Polski Portal Kultury

 

Promocje 2017

Mikołaj Kowalski - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Kinga Popiela -  I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Katarzyna Piróg - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Wojciech Roskosz - Nagroda - Statuetka „Srebrna Ostroga”

Ewa Kozera - Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Olga Dziubak - Wyróżnienie Honorowe

Dorota Kuźniak - Wyróżnienie Honorowe

Paweł Baśnik - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2016

Rua Golba - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Iwona Ogrodzka - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Maciej Nowacki - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Marta Wawrzynowicz - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

Martyna Czop - Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Grażyna Danuta Daniel - Nagroda - statuetka „Srebrna Ostroga”

Aleksandra Kalisz - Nagroda Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Rua Golba - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2015

Sebastian Krok - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Małgorzata Myślińska - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Iwona Teodorczuk-Możdżyńska - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - statuetka „Srebrna Ostroga”

Filip Rybkowski - Wyróżnienie Honorowe Galerii Sztuki w Legnicy

Małgorzata Wróbel-Kruczenkow - Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Karolina Jabłońska Wyróżnienie Honorowe Jury

Piotrek Pietrzak - Wyróżnienie Honorowe Jury

Marta Czarnecka - Nagroda Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Magdalena Pela - Nagroda Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Marta Czarnecka - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Magdalena Pela - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2014

Daniel Cybulski - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Karolina Balcer - Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Nagroda pisma Artystycznego FORMA

Kamil Kukla - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Aga Piotrowska Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - statuetka „Srebrna Ostroga”

Justyna Jędrzejowska Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Katarzyna Feiglewicz - Nagroda BWA w Zielonej Górze

Anita Mikas - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Karolina Balcer - Nagroda Pisma Artystycznego FORM

Cyryl Polaczek - Wyróżnienie Firmy JPJ

 

Promocje 2013

Juliusz Kosin - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Katarzyna Piotrowicz - Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Paweł Słota - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Katarzyna Piotrowicz - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - Statuetka „Srebrna Ostroga”

Ewa Prończuk-Kuziak - Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Jolanta Strzelczyk - Wyróżnienie Galerii Sztuki w Legnicy

Katarzyna Celek - Nagroda BWA w Zielonej Górze

Katarzyna Piotrowicz - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT 

Juliusz Kosin - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Martyna Borowiecka Wyróżnienie Firmy JPJ

Bartosz Czarnecki - Wyróżnienie Firmy COBEX

 

Promocje 2012

Martyna Ścibior - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Monika Chlebek - Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Albertyna Kacalak - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Wioletta Wykowska - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

Radosław Jastrzębski - Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Natalia Karasińska - Wyróżnienie Honorowe

Irmina Staś - Wyróżnienie Honorowe

Malwina Karp - Wyróżnienie Honorowe

Martyna Ścibior - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Albertyna Kacalak - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2011

Katarzyna Bąkowska-Roszkowska - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Magdalena Laskowska - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Natalia Kozieł - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Grzegorz Kozera - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy, statuetka „Srebrna Ostroga”

Karolina Lisik - Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Natalia Kozieł - Nagroda Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Grzegorz Kozera - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT 

Magdalena Szadkowska - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Emilia Żakieta - Wyróżnienie Czasopisma Internetowego ARTMIX

Natalia Kozieł - Wyróżnienie Portalu internetowego ART ATTACK

Emilia Żakieta - Wyróżnienie Portalu internetowego ART ATTACK

 

Promocje 2010

Julia Curyło - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kinga Bella - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Paweł Matyszewski - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy, statuetka „Srebrna Ostroga”

Bartosz Kokosiński  - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Zofia Błażko - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Tomasz Michalski - Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Ola Kozioł Wyróżnienia Honorowe Jury 

Karol Nienartowicz - Wyróżnienia Honorowe Jury

Kamila Mankus - Wyróżnienia Honorowe Jury

Julia Curyło - Nagroda Galerii Miejskiej  BWA w Bydgoszczy

Klaudia Urbanek-Kękuś - Wyróżnienie Czasopisma Internetowego ARTMIX

 

Promocje 2009

Halina Trela - GRAND PRIX, Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Klaudia Kaczmarek - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Agata Bajszczak - III NagrodaGalerii Sztuki w Legnicy, statuetka „Srebrna Ostroga”

Magdalena Mellin - Wyróżnienie Honorowe Galerii Sztuki w Legnicy

Joanna Widurska - Wyróżnienie Honorowe Galerii Sztuki w Legnicy

Halina Trela - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Agata Bajszczak - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Anna Karwowska - Wyróżnienie Stowarzyszenia Wolnej Sztuki w Głogowie

Piotr Kuczma - Wyróżnienie Honorowe Firmy JPJ

Agnieszka Łapka - Wyróżnienie Honorowe Firmy GEMEX

 

Promocje 2007/08

Agnieszka Gajewska - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Joanna Pałys - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Magdalena Komborska-Swacha - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Florentyna Nastaj - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

Joanna Pałys - Nagroda Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Florentyna Nastaj - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Joanna Pałys - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Małgorzata Klimas - Wyróżnienie Honorowe Dziennikarzy

Tomasz Kucharski - Wyróżnienie Honorowe Firmy JPJ

 

Promocje 2006/07

Pascale Héliot - I Nagroda Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Bartosz Ratajczyk - I Nagroda Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Olga Raciborska - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy ex aequo

Grzegorz Stępniak II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy ex aequo

Wojciech Juchniewicz - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

Paulina Kwasow  - Wyróżnianie

Marzena Małecka - Wyróżnianie

Dominik Dryja - Wyróżnianie

Bartosz Dawid Ślusarski - Nagroda Galerii Miejskiej  BWA w Bydgoszczy

Justyna Adamczyk - Nagroda Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Katarzyna Stachniuk - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Dorota Sroka - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2005

Maciej Duchowski - Grand Prix

Tomasz Ryndak - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Katarzyna Bogdańska - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

Maciej Duchowski - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Tomasz Ryndak - Wyróżnienie Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2004

Anna Wisz - Grand Prix Ministra Kultury RP

Daniel Krysta - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Jan Michalak - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

Aleksander Laszenko - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Agnieszka Kieliszczyk - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Małgorzata Teodorczyk - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2003

Ivo Nikić - Grand Prix Nagroda Ministra Kultury RP

Dagmara Angier-Sroka - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Daniel Perełkiewicz - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

Radosław Radel - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Daniel Perełkiewicz - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2002

Barbara Gębczak-Janas - Grand Prix Ministra Kultury

Małgorzata Wielek-Madrela - Nagroda Przezydenta Miasta Legnicy

Magda Burdzyńska - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

Maia Siemińska - Wyróżnienie

 

Promocje 2001

Marcin Mroczkowski - I Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Adam Piasek - II Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy ex aequo

Kinga Nowak - II Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy ex aequo

Adam PiasekNagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Kinga Nowak - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 2000

Mira Boczniowicz - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Monika Guzowska-Rychter - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Monika Solorz - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

Paweł Mendrek -  Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

Anna Kaszuba-DębskaWyróżnienie honorowe

Monika Guzowska-Rychter Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Monika Solorz Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Anna Kaszuba-Dębska - Nagroda rzeczowa Tygodnika KONKRETY

 

Promocje 1999

Beata Cedrzyńska - I Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego ex aequo

Ewa Łodyga - I Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego ex aequo

Katarzyna Godyń - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Kaja Barbe-Lewandowska - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

Marek Okrasa - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

Katarzyna Godyń - Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Beata Cedrzyńska - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Janusz Gałuszka - Nagroda rzeczowa Tygodnika KONKRETY

 

Promocje 1998

Marcin Szydłowski - Nagroda Marszałka Sejmiku Dolnośląskiego

Beata Słotołowicz-Stankiewicz - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki RP ex aequo

Małgorzata Stępniak - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki RP ex aequo

Paweł Dyś - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Piotr Karas - wyróżnienia honorowe

Karolina Komasa - wyróżnienia honorowe

Urszula Dzwonik - wyróżnienia honorowe

Agnieszka Kalinowska - wyróżnienia honorowe

 Arkadiusz Sarnes - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 1997

Teodor Sobczak - Nagroda Wojewody Legnickiego

Małgorzata Kierczuk-Macieszko - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki RP ex aequo

Katarzyna Kujawska - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki RP ex aequo

Aneta Rudnicka - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Katarzyna Kujawska - Nagroda Państwowej Galerii Sztuki w Legnicy „Srebrna ostroga”

Piotr Korzeniowski - wyróżnienia honorowe

Wojciech Pukocz - wyróżnienia honorowe

Wojciech Pukocz - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 1996

Dominik Lejman - Nagroda Wojewody Legnickiego

Katarzyna Kmita-Pukocz - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki RP ex aequo

Norman Smużniak - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki RP ex aequo

Marcin Afrykański - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Marcin Harlender - Nagroda Państwowej Galerii Sztuki w Legnicy - “Srebrna Ostroga”

Marcin Harlender - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Dominik Lejman - Rzeczowa Nagroda Tygodnika ”Konkrety”,

Dominik Lejman - Nagroda Przedsiębiorstwa “Astra-Pollena”

Norman Smużniak - Nagroda Przedsiębiorstwa “Astra-Pollena”

Marcin Afrykański - Nagroda Przedsiębiorstwa “Astra-Pollena”

Marcin Harlender - Nagroda Przedsiębiorstwa “Astra-Pollena”

 

Promocje 1995

Edyta Sobieraj - Grand Prix Wojewody Legnickiego

Jakub Strzyż - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy  

Krystyna Szczepaniak - Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu UW w Legnicy

Beata Eliasik - Nagroda Państwowej Galerii Sztuki w Legnicy - “Srebrna Ostroga"

Maciej Sęczawa - Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

 

Promocje 1994

Mariola Jaśko - I Nagroda ex aequo

Iwona Góraj - I Nagroda ex aequo

Elżbieta Piekarnik - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy 

Dariusz Orwat - Nagroda Państwowej Galerii Sztuki w Legnicy - “Srebrna Ostroga"

Przemysław Stachowski - wyróżnienie honorowe 

 

Promocje 1993

Waldemar Kuczma - I Nagroda

Agata Drobek - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Mirella Rylewicz-Butryn - Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu UW w Legnicy

Adam Molenda - wyróżnienie honorowe 

Jerzy Czereczon - wyróżnienie honorowe

 

Promocje 1992

Dariusz Syrkowski - I Nagroda 

Piotr Tyszkowski - Wyróżnienie

Ireneusz Stelmach - wyróżnienie honorowe

Danuta Winciarek - wyróżnienie honorowe

 

Promocje 1991

Andrzej Jankowski - I Nagroda Wojewody Legnickiego i Państwowej Galerii Sztuki w Legnicy

Katarzyna Giemza-Borzemska - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy 

Andrzej Jankowski - Nagroda specjalna Przedsiębiorstwa Budowlanego MODERNBUD

 

Promocje 1990

Łukasz Konieczko - Grand Prix – nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Legnicy

Adam Chmielowiec - wyróżnienia ufundowane przez Hutę Miedzi „Legnica”

Danuta Joppek - wyróżnienia ufundowane przez Hutę Miedzi „Legnica”

Dorota Kamyszek - wyróżnienia ufundowane przez Hutę Miedzi „Legnica”

Łukasz Konieczko - Nagroda specjalna Ufundowana przez Pawła Sosnkowskiego

wtorek, 15 grudzień 2020 10:40

Napisał
Rozmowy o sztuce

Debata online Czy młode malarstwo wzbudza e-mocje?

W debacie uczestniczyli zaproszeni eksperci:

 • Karolina Jaklewicz, artystka i kuratorka z Wrocławia
 • Jakub Banasiak, redaktor naczelny magazynu o sztuce „Szum”
 • Piotr Bazylko, znawca i kolekcjoner sztuki najnowszej z Warszawy

 

Dyskusja dotyczyła statusu młodego malarstwa i jego postrzegania w Polsce, rynku sztuki i sytuacji artystów, którzy kończąc uczelnie stają u progu działalności w niełatwej branży. Pretekstem do debaty jest oczywiście trzydziestolecie Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE, które od dziesięcioleci stają przed trudnym zadaniem wyłapania i wypromowania najzdolniejszych malarek i malarzy z całego kraju.

 

Podkasty o sztuce

 

 1. Andrzej Saj i Roger Piaskowski komentują wystawę E-mocje!

Rozmowa z udziałem Andrzeja Saja, najważniejszego jurora legnickiego konkursu malarstwa oraz Rogera Piaskowskiego, historyka sztuki, który od lat profesjonalnie komentuje przeglądowe wystawy. Do dyskusji zaprosiła Justyna Teodorczyk, szefowa Galerii Sztuki i wieloletnia recenzentka Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych na łamach Formatu.

 

 1. Dominik Lejman (prowadząca: Ewa Tatar)

 O tym jak to było, a także co zaczęło się wraz z Promocjami i co z tego wyszło, z laureatem (1996) oraz jurorem konkursu (2007) Dominikiem Lejmanem porozmawiała Ewa Tatar. To sentymentalne wspomnienie czasów sprzed Unii Europejskiej i internetu, podróży powrotnej pociągiem z Janem Berdyszakiem, a także kolacji w niezwykłym towarzystwie. W rozmowie nie brakuje barwnych, ciepłych wspomnień i anegdot, które sięgają 1996 roku.

 Dominik Lejman – absolwent Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki, Royal College of Art w Londynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2010 roku doktoryzował się na ASP w Poznaniu. Od roku 2005 prowadzi pracownię malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, które łączy z projekcjami wideo, realizuje wideofreski, prace w formie wielkoformatowych fototapet i projekty w przestrzeni publicznej. Jest laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród, m.in. Paszportu "Polityki", oraz stypendystą m.in. RCA, Fundacji Kościuszkowskiej, Trust for Mutual Understanding, Location 1 w Nowym Jorku, Ministerstwa Kultury RP. Prace artysty prezentowane były na licznych wystawach w Polsce i za granicą (m.in. w Nowym Jorku, Brukseli, Düsseldorfie). Mieszka i pracuje w Berlinie i Poznaniu.

 Ewa Tatar – kuratorka, badaczka sztuki i wystawiennictwa, inicjatorka (wraz z Ewą Łączyńską-Widz) reaktywowanych w 2014 roku Zjazdów BWA. Autorka i współautorka tekstów o sztuce, antologii i wystaw.

 

 1. Dorota Monkiewicz (prowadząca: Ewa Tatar)

 W tej odsłonie podkastu swoje wspomnienia z Legnicy i ogólne refleksje na temat sztuki snuje Dorota Monkiewicz, która w 2016 roku przyjechała do jury Przeglądu z Wrocławia. Z rozmowy z Ewą Tatar dowiadujemy się, że malarstwo nigdy nie umrze, poznajemy kilka ciekawych przemyśleń na temat konkursów, uniwersalności malarstwa oraz obrazów, których nie da się zapomnieć.

Dorota Monkiewicz – w latach 2009–2016 dyrektorka Muzeum Współczesnego we Wrocławiu. Krytyczka sztuki, kuratorka, specjalistka od konceptualizmu, sztuki feministycznej i krytycznej. Jest autorką ponad 100 publikacji dotyczących sztuki współczesnej. Za swoje działania została nagrodzona w 2017 roku Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy, przyznawaną przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Obecnie pracuje w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

 1. Łukasz Gorczyca (prowadząca: Ewa Tatar)

Rozmowa o sztuce młodych i legnickim konkursie malarskim PROMOCJE, w której Ewa Tatar wysłuchała Łukasza Gorczycy, dwukrotnego jurora Przeglądu – w roku 1996 oraz 2014, założyciela Galerii Raster, która jest jednym z pionierów i liderów rynku sztuki współczesnej w Europie Środkowej oraz jedną z najbardziej znanych polskich galerii na świecie.

 

wtorek, 15 grudzień 2020 12:17

Napisał
E-mocje!

Zapraszamy do lektury katalogu wystawy E-mocje!

W katalogu znajdą Państwo teksty krytyczne autorstwa Andrzeja Saja, Agaty Smalcerz oraz Ewy Tatar.

 

Legnickie „Promocje” – Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych – świętują trzydziestolecie swego powołania. To szmat czasu, który, skłania do podsumowań, ale też dość długi okres od chwili wejścia na forum sztuki rzeszy młodych absolwentów krajowych uczelni artystycznych, kształcących się w kierunku malarstwa, a jednocześnie czas względnie krótki jeśli chodzi o zmiany i kondycję samej sztuki.

Zasługą więc „Promocji” była pewna konsekwencja w wyławianiu z puli aktualnych w danym czasie absolwentów szkół artystycznych autentycznych malarzy i ich promowaniu poprzez organizowane (dla laureatów) indywidualnych, okresowo – zbiorowych,  wystaw (wraz z katalogami), a także nagłaśnianie tego sukcesu w mediach krajowych, w tym w piśmie artystycznym „Format” (także w„Exit”). Szczególnie pismo wrocławskie,  jako rówieśnik „Promocji”, było niemal od początku patronem medialnym tego przedsięwzięcia, służąc relacjonowaniu efektów konkursowych i „fundując” stałą nagrodę w postaci indywidualnej prezentacji sylwetki i twórczości danego laureata tego wyróżnienia na łamach czasopisma.

 Andrzej Saj, krytyk sztuki, wieloletni juror legnickich PROMOCJI, redaktor naczelnego pisma artystycznego FORMAT

  

PROMOCJE skupiają się na jednym roczniku artystów (czasem dwóch, jak będzie to w post-covidowej edycji w 2021 roku). Oznacza to, że młodzi ludzie mają mniej więcej podobne problemy, podobne doświadczenie – życiowe i artystyczne, podobny start w przyszłość. Mają też dowolność w wyborze tematu swoich prac, nie mówiąc o technice czy stylu, których nikt nie narzuca. Tym bardziej więc interesujące jest co w danej edycji pojawi się na ścianach legnickiej galerii sztuki za sprawą najbardziej aktywnych, zgłaszających swoje nowopowstałe prace artystów. Czy wystawa pokaże problemy młodych ludzi, to co ich nurtuje, czym żyją? Ale też: na ile potrafili oderwać się od swojej alma mater i przedstawić własną oryginalną wypowiedź, choć trudno wymagać, aby była to wypowiedź już w pełni dojrzała.

 Agata Smalcerz, historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, od 1992 roku związana z Galerią Bielską BWA – początkowo jako kurator programowy, a od 1 czerwca 2003 roku jako dyrektor, zasiadająca w jury Biennale Malarstwa Bielska Jesień.

 

Tegoroczna wystawa E-mocje prezentuje prace laureatów z ostatnich 20 lat i powstała właśnie w oparciu o kolekcję. Przeglądając prezentację wystawy online oraz archiwalne materiały dotyczące konkursu zaintrygowało mnie zagadnienie trafności wyborów jury. Oczywiście ocenianie prac zgłoszonych na taki konkurs to olbrzymia odpowiedzialność, a sam konkurs pomaga młodym artystom choćby stanąć na zawodowych nogach w trudnym czasie, tuż po ukończeniu uczelni.

 Przyglądanie się efektom poszczególnych odsłon konkursu Promocje budzi moją ciekawość badawczą, bo pokazuje pejzaż sztuki i zmian w sztuce z perspektywy peryferyjnej. I to najmniej ze względu na swoją geografię, najbardziej właśnie ze względu na sylwetki i rozwój twórczy uczestników i laureatów. Nieoczywistość i niekanoniczność wobec pewnej obowiązującej wersji współczesności malarskiej, z którą spotykamy się w magazynach o sztuce czy na wystawach w wiodących ośrodkach, ukazuje przede wszystkim akademicki pejzaż, jest odbiciem stanu szkolnictwa artystycznego i pewnie uśrednioną wystawą dyplomantów łamaną przez przegląd końcoworoczny.

 Ewa Tatar, kuratorka, badaczka sztuki i wystawiennictwa, inicjatorka (wraz z Ewą Łączyńską-Widz) reaktywowanych w 2014 roku Zjazdów BWA. Autorka i współautorka tekstów o sztuce, antologii i wystaw.

 

 

 

wtorek, 15 grudzień 2020 12:22

Napisał
Kolekcja

Promocje 1999

Beata Cedrzyńska - I Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego ex aequo

Ewa Łodyga - I Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego ex aequo

 

Promocje 2000

brak

 

Promocje 2001

Marcin Mroczkowski - I Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Adam Piasek - II Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy ex aequo

Kinga Nowak - II Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy ex aequo

 

Promocje 2002

Małgorzata Wielek-Madrela - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

 

Promocje 2003

Ivo Nikić - Grand Prix Nagroda Ministra Kultury RP

Dagmara Angier-Sroka - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

 

Promocje 2004

Anna Wisz - Grand Prix Ministra Kultury RP

Daniel Krysta - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Jan Michalak - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

 

Promocje 2005

Maciej Duchowski - Grand Prix, Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Tomasz Ryndak - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy,

  Wyróżnienie Pisma Artystycznego FORMAT

Katarzyna Bogdańska - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

 

Promocje 2006/07

Pascale Héliot - I Nagroda Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Bartosz Ratajczyk - I Nagroda Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Olga Raciborska - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy ex aequo

Wojciech Juchniewicz - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

 

 

Promocje 2007/08

Agnieszka Gajewska - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Joanna Pałys - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Nagroda Miesięcznika Artystycznego FORMAT

Nagroda Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Magdalena Komborska-Swacha - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

 

Florentyna Nastaj - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy statuetka „Srebrna Ostroga”

  Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

 

Promocje 2009

Halina Trela - GRAND PRIX, Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Klaudia Kaczmarek - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Agata Bajszczak - III NagrodaGalerii Sztuki w Legnicy, statuetka „Srebrna Ostroga”

 Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Magdalena Mellin - Wyróżnienie Honorowe Galerii Sztuki w Legnicy

Joanna Widurska - Wyróżnienie Honorowe Galerii Sztuki w Legnicy

 

 

Promocje 2010

Julia Curyło - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    NAGRODA Galerii Miejskiej  BWA w Bydgoszczy

Paweł Matyszewski - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy, statuetka „Srebrna Ostroga”

 

 

Promocje 2011

Katarzyna Bąkowska-Roszkowska - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ex aequo

Magdalena Laskowska - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Natalia Kozieł - II Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Nagroda Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Wyróżnienie Portalu internetowego ART ATTACK

Grzegorz Kozera - III Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy, statuetka „Srebrna Ostroga”

Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT 

Karolina Lisik - Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

 

Promocje 2012

Martyna Ścibior - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT

Monika Chlebek - Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Albertyna Kacalak - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Nagroda Miesięcznika Artystycznego FORMAT

Wioletta Wykowska - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

Radosław Jastrzębski - Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Natalia Karasińska - Wyróżnienie Honorowe

 

Promocje 2013

Juliusz Kosin - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda pisma Artystycznego FORMAT

Paweł Słota - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Katarzyna Piotrowicz - Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - Statuetka „Srebrna Ostroga”

Nagroda Kwartalnika Artystycznego EXIT 

Ewa Prończuk-Kuziak - Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

 

 

Promocje 2014

Daniel Cybulski - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Karolina Balcer - Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Nagroda pisma Artystycznego FORMA

Kamil Kukla - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

 

 

Promocje 2015

Sebastian Krok - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Małgorzata Myślińska - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Filip Rybkowski - Wyróżnienie Honorowe Galerii Sztuki w Legnicy

 

Promocje 2016

Rua Golba - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Iwona Ogrodzka - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Maciej Nowacki - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Marta Wawrzynowicz - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy

Martyna Czop - Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Grażyna Danuta Daniel - Nagroda - statuetka „Srebrna Ostroga”

 

 

Promocje 2017

Mikołaj Kowalski - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Kinga Popiela -  I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Wojciech Roskosz - Nagroda - Statuetka „Srebrna Ostroga”

Ewa Kozera - Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

 

 

Promocje 2018

Aneta Kublik - Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Katarzyna Rutkowska - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Żaneta Dziadosz - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Justyna Maksajda - Wyróżnienie honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

 

 

 

Promocje 2019

Przemysław Garczyński - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Julia Świtaj - I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ex aequo

Barbara Wójcik - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Zuzanna Grochowska - Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - Statuetka „Srebrna Ostroga”

 

 

 

 

niedziela, 17 styczeń 2021 11:17

Napisał
National Review of Young Painting PROMOTIONS

The National Review of Young Painting PROMOTIONS is one of the oldest events of its kind in Poland. Thanks to the Review, young artists have a chance to appear on the Polish art market and to include their names and activities in the circulation of information about the latest phenomena in Polish art. The winners of the PROMOTION Grand Prix are awarded with an solo exhibition that goes with a catalogue. The exhibition traditionally takes place in the Gallery of Art in Legnica.
So far, thirty-five artists have been awarded with the main prize at PROMOTIONS Rewiev (six times the title was awarded ex aequo). The other prizes went to another one and a half thousand painters who took part in the Review between 1991-2019. For many of them, the awards received in PROMOTIONS have been a driving force to further successes, which shows that the competition in Legnica fulfils its role by helping talented artists enter the difficult world of art.

The exhibition E-motions! is the first comprehensive presentation of the works of the collection of the Gallery of Art in Legnica, built since 2000 due to the growing need to collect and preserve the most interesting and representative works that have been awarded during the Review in one place. It consists of works by 68 authors. Now you can see all of them here – in our virtual gallery.

The presented paintings show trends and phenomena in young art, from over thirty past years. Thanks to the cross-sectional nature of the exhibition, you can take a look at the evolution of contemporary painting in Poland.

Kontakt:

Galeria Sztuki

pl. Katedralny 1/1, Legnica

tel. 76 862 09 10, 76 862 06 94

promocje@galeria.legnica.eu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Agama Media Agencja ReklamowaProjekt i wykonanie strony internetowej - Studio Graficzne Agama Media

Search

kwa1

kwa2

kwa3

kwa4

o przeglądzie

aktualny konkurs

edycje

laureaci

en1

en2

en3

en4

emocje4

emocje1

emocje2

emocje3