EDYCJE

28. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2018

 

Wystawa czynna od 26.10 do 2.12.2018 r.

Wernisaż: 16.11.2018 r. – godz. 18.00

Miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

 

Wyróżnienia i nagrody główne:

Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Aneta Kublik (ASP Gdańsk)

I Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Katarzyna Rutkowska (ASP Wrocław)

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy
Żaneta Dziadosz (ASP Gdańsk)

Nagroda Statuetka „Srebrna Ostroga”
Jagoda Zych (UA Poznań)

Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy
Justyna Maksajda (ASP Łódź)

Wyróżnienie Honorowe Jury
Małgorzata Czyż (UMK Toruń)

 

Dodatkowe nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT
Tomasz Zjawiony (ASP Łódź)

Wyróżnienie O.pl Polski Portal Kultury
Karolina Pielak (ASP Gdańsk)

Wyróżnienie Kwartalnika ARTLUK
Tomasz Zjawiony (ASP Łódź)

 

Do edycji zgłosiło się 69 artystów z dwunastu krajowych wyższych uczelni artystycznych. Spośród 192 nadesłanych prac do wystawy wybrano 62 prace 27 młodych malarzy.

 

Uczestnicy wystawy:

Natalia Brodacka, Ireneusz Ciskowski, Małgorzata Czyż, Żaneta Dziadosz, Maciej Ignatowski, Maria Jagłowska, Dominik Janyszek, Dagmara Jemioła-Hryniewicka, Aneta Kublik, Szymon Kula, Justyna Maksajda, Magda Malinowska, Iwona Molecka, Magdalena Parfieniuk, Karolina Pielak, Monika Polak, Alicja Pruchniewicz, Paulina Rega, Katarzyna Rutkowska, Aleksandra Staniorowska-Buła, Gabriela Staszak, Monika Stefanowska, Piotr Szwagrzyk, Maciej Wodiczko, Marcjanna Wysocka. Tomasz Zjawiony. Jagoda Zych. 

 

Jury:

Anna Szewczyk - artysta malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Ryszard Woźniak - artysta malarz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Andrzej Saj - kurator wystaw, wykładowca. Założyciel i redaktor naczelny Pisma Artystycznego „Format”

Zbigniew Kraska - dyrektor GSz w Legnicy

 

Komisarz wystawy: Dariusz Kawczyński

 

Zauważalną, choć nie nową, tendencją, stała się polemika z własnym przeżywaniem świata. Pomimo chęci zwrócenia się do wewnątrz i pozornego wycofania, widać było, jak dalece artyści są świadomi rzeczywistości i współczesnych problemów z nią związanych. Przyjęli inną perspektywę widzenia, która ich dystansuje, daje poczucie komfortu, a nawet pozwala na ironię i sarkazm.
Niech przykładem będzie tu obraz, który zdobył Grand Prix „Zobaczyć niewidoczne” Anety Kublik z Gdańska. Obraz na wskroś nowoczesny poprzez zastosowane środki, ale tematycznie staroświecki, przywołujący kontrowersyjną tradycję mieszczańskich, domowych dekoracji. Podobnie „Przeprowadzka” Żanety Dziadosz, również z Gdańska, jest obrazem nawiązującym do realiów i dewastującym obrazy medialne promujące dobra konsumpcyjne i podążające za nimi wartości.
Inną kategorią jest powrót do form klasycyzujących, negujących ekspresję XX wieku. Konwencja ta wydaje się bardziej osadzona w naszej świadomości, a zaprezentowana została na wystawie m.in. poprzez obraz Katarzyny Rutkowskiej z Wrocławia, który zdobył I Nagrodę. Powrotem do czystych środków malarskich i ich ekspresji jest nagrodzona „Srebrną Ostrogą” praca Jagody Zych z Poznania.
Trzy spośród czterech nagród są to obrazy achromatyczne. W odróżnieniu od zmysłowego i zabawowego chromatyzmu wywołują szczególny stan skupienia i silne emocje, skłaniające do intelektualnych analiz i refleksji. Wystawa w całości prezentuje bardzo dobry poziom pod względem atrakcyjności, pomysłowości i wykonawstwa, lecz robi wrażenie zbyt zachowawcze jak na tak młody wiek artystów, od których oczekiwać można by było bardziej radykalnych działań, a zwłaszcza poszukiwań w obrębie nowych środków wyrazu. Niezależnie od wyników konkursu, PROMOCJE promują i konfrontują środowiska młodych malarzy jak co roku, a dla nas widzów, są okazją do zapoznania się z ich obecnym stanem.


prof. Anna Szewczyk

 

Lata, w których próbowano w Polsce przekonać młodych twórców o tym, że należy w imię nowoczesności i proeuropejskich aspiracji definitywnie porzucić tradycyjne dyscypliny, wśród nich malarstwo, mamy już szczęśliwie za sobą. Wystarczyło przecież odwiedzić europejskie Muzea, by doświadczyć z jakim szacunkiem nadal prezentuje się tam historyczne i współczesne obrazy.
Obecnie absolwenci licznych w naszym kraju uczelni artystycznych bardzo asertywnie podejmują kolejne próby testowania własnej wrażliwości, wyobraźni i wizji. Poprzez samodzielnie wykonywane prace malarskie, farbami na płótnie, ze zdobytą na studiach warsztatową sprawnością i respektem dla zasad, często innowacyjnie przedstawiają ważne dla nich zagadnienia.
U wszystkich autorów zakwalifikowanych do wystawy PROMOCJE 2018, wewnętrzna zgoda na rozpoznane już ograniczenia malarstwa jest bardzo widoczna. Zrozumienie specyfiki medium pozwala im skupić się na indywidualizacji wypowiedzi, na osobistych powodach do malowania i na możliwościach formalnych stosowanej techniki. Kilku autorów zaprezentowało szczególną odwagę w zakresie „kaligraficznego” gestu, kilku innych - sprzyjające sile wyrazu samoograniczenie w zakresie zastosowanych środków, na przykład gamy barwnej lub malarskiej materii. Obok tematu jako narracji w obrazie, również sam proces pracy nad obrazem wydaje się być dostrzeganym teraz przez autorów ważnym powodem malowania.
W pracach nagrodzonych w tym roku związek między formą i treścią wydaje się być niezachwiany. Wskazuje on na znaczną już dojrzałość autorów, pozwalającą im na swobodne i świadome kształtowanie oryginalnych wypowiedzi. Popularność organizowanych w Legnicy PROMOCJI napawa mnie nadzieją, że malarstwo jako jedna z nielicznych dostępnych nam form wolnej ekspresji będzie nadal podnosić jakość i współtworzyć różnorodność współczesnej polskiej kultury.

Ryszard Woźniak, prof. UZ

 

Wernisaż

 

Dokumentacja wystawy

 

Pobierz katalog

 

 

Kontakt:

Galeria Sztuki

pl. Katedralny 1/1, Legnica

tel. 76 862 09 10, 76 862 06 94

promocje@galeria.legnica.eu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Search

kwa1

kwa2

kwa3

kwa4

o przeglądzie

aktualny konkurs

edycje

laureaci

en1

en2

en3

en4

emocje4

emocje1

emocje2

emocje3